רש"י על שמואל ב ח יג

| רש"י על שמואל בפרק ח' • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ד • ז • יג • יד • טו • טז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויעש דוד שם" - שקבר את ההרוגים שהרג באדום והוא שם טוב לישראל שקוברין את אויביהם וכן הוא אומר במלחמת גוג ומגוג (יחזקאל לט יג) וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם ומנין שקברן דוד שנאמר בספר מלכים (א יא טו) ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים

"שמונה עשר אלף" - ובספר (תהלים ס ב) הוא אומר שנים עשר אלף אמור מעתה שתי מלחמות היו