רש"י על שמואל ב ח יד

<< רש"י על שמואל ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ז • יג • יד • טו • טז • יח • 


"נציבים" - פקידים לגבות מס