רש"י על שמואל ב ו יט

רש"י על שמואל ב • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יד • יט • כ • כב • כג • 


"ואשפר" - אחד מששה בפר (פסחים לו ב)

"אשישה אחת" - גרבא דחמרא (שם)