רש"י על שמואל ב ו כג

<< רש"י על שמואל ב • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יד • יט • כ • כב • כג • 


"לא היה לה ילד" - מאותו היום והלאה