מ"ג שמואל ב ו יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אשה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת וילך כל העם איש לביתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְחַלֵּק לְכָל הָעָם לְכָל הֲמוֹן יִשְׂרָאֵל לְמֵאִישׁ וְעַד אִשָּׁה לְאִישׁ חַלַּת לֶחֶם אַחַת וְאֶשְׁפָּר אֶחָד וַאֲשִׁישָׁה אֶחָת וַיֵּלֶךְ כָּל הָעָם אִישׁ לְבֵיתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְחַלֵּ֨ק לְכׇל־הָעָ֜ם לְכׇל־הֲמ֣וֹן יִשְׂרָאֵל֮ לְמֵאִ֣ישׁ וְעַד־אִשָּׁה֒ לְאִ֗ישׁ חַלַּ֥ת לֶ֙חֶם֙ אַחַ֔ת וְאֶשְׁפָּ֣ר אֶחָ֔ד וַאֲשִׁישָׁ֖ה אֶחָ֑ת וַיֵּ֥לֶךְ כׇּל־הָעָ֖ם אִ֥ישׁ לְבֵיתֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשפר" - אחד מששה בפר (פסחים לו ב)

"אשישה אחת" - גרבא דחמרא (שם)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חלק לכל העם". היינו לאותם שהיו נועדים ללכת עם הארון, ומוסיף גם "לכל המון ישראל", שנמצאו שם במקרה,

ומוסיף גם "מאיש ועד אשה" וכו':

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאיש" - רצה לומר לכל אחד בין איש ובין אשה

"לכל העם" - הבאים עם הארון

מצודת ציון

"המון" - עם רב

"חלת" - לחם השלם תקרא חלה

"ואשפר" - רוצה לומר מנה יפה בשר והוא מלשון (בראשית מט כא)הנותן אמרי שפר

"ואשישה" - שם כלי ישימו בה היין כמו (שיר השירים ב ה)סמכוני באשישות רצה לומר הכלי עם היין