רש"י על שמואל ב ו ד

<< רש"י על שמואל ב • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יד • יט • כ • כב • כג • 


"עם ארון האלהים" - הרי זה מקרא קצר והם באים עם ארון האלהים