רש"י על שמואל א כג יג

| רש"י על שמואל אפרק כ"ג • פסוק י"ג |
ז • ט • יא • יג • טז • כ • כב • כג • כד • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"באשר יתהלכו" - (תרגום) באתר דכשר להלכא במקום הצלתם