רש"י על שמואל א כג כו

| רש"י על שמואל אפרק כ"ג • פסוק כ"ו | >>
ז • ט • יא • יג • טז • כ • כב • כג • כד • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עוטרים" - מקיפים וסובבים מצד אל צד כעטרה המקפת את הראש