רש"י על שמואל א יז לד

רש"י על שמואל א • פרק יז
א • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מד • מט • נג • נה • נו • 


"ובא הארי ואת הדוב" - (תרגום) ואתא אריא ואף דובא