רש"י על שמואל א יז יב

| רש"י על שמואל אפרק י"ז • פסוק י"ב |
א • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מד • מט • נג • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אפרתי" - בית לחם יושבת בארץ אפרת

"ולו שמנה בנים" - ומה שכתוב (בדברי הימים א ב טו) אוצם הששי דוד השביעי ולא כתב יותר יש לומר שאחד מת בלא בנים ולפיכך לא כתבו שם

"באנשים" - נמנה בכנסיות החשובים