רש"י על שמואל א יז לו

| רש"י על שמואל אפרק י"ז • פסוק ל"ו | >>
א • ד • ה • ו • ז • ח • יב • יד • טו • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מד • מט • נג • נה • נו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"גם את הארי גם הדוב" - הרי אלו רבוין ארי ושני גוריו ודוב ושני ילדיו