רש"י על שמואל א טו ו

<< רש"י על שמואל א • פרק טו
א • ג • ד • ה • ו • ט • יא • יב • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כז • כט • לב • לג • 


"אל הקיני" - בני יתרו שהיו יושבין במדבר יהודה בנגב ערד שהלכו אצל יעבץ ללמוד תורה וערד הוא עמלק הכנעני מלך ערד עמלק היה שנאמר (במדבר כא א) יושב הנגב ועמלק יושב בארץ הנגב (שם יג כט)

"עם כל בני ישראל" - שנהנו מסעודתו משה ואהרן וכל זקני ישראל והרי מעלה עליו כאלו עשה חסד עם כל בני ישראל