רש"י על שמואל א טו טז

רש"י על שמואל א • פרק טו >>
א • ג • ד • ה • ו • ט • יא • יב • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כז • כט • לב • לג • 


"הרף" - כתרגומו אוריך פירוש המתן