רש"י על שמואל א טו ד

<< רש"י על שמואל א • פרק טו >>
א • ג • ד • ה • ו • ט • יא • יב • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כז • כט • לב • לג • 


"וישמע שאול" - לשון הכרזה כמו (לעיל יד כ) ויזעק שאול

"ויפקדם בטלאים" - אמר לכל אחד ואחד שיקח טלה מצאנו של מלך ואחר כך מנה את הטלאים לפי שאסור למנות את ישראל שנאמר בם (בראשית לב יב) לא יספר מרוב