רש"י על שמואל א ח ט

רש"י על שמואל א • פרק ח
ג • ו • ט • יב • יג • 


"העד תעיד בהם" - התרה בהם שתהא אימת מלכם עליהם