רש"י על שמואל א ח יג

<< רש"י על שמואל א • פרק ח
ג • ו • ט • יב • יג • 


"לרקחות" - מתקנות מרקחים ובשמים לתמרוקי נשיו