רש"י על שמואל א ו ב

| רש"י על שמואל אפרק ו' • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ז • ח • י • יב • יג • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"במה נשלחנו" - באיזה ענין נשלחנו שלא יחרה אפו וישוב חרונו ממנו