מ"ג שמואל א ו ב


<< · מ"ג שמואל א · ו · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקְרְאוּ פְלִשְׁתִּים לַכֹּהֲנִים וְלַקֹּסְמִים לֵאמֹר מַה נַּעֲשֶׂה לַאֲרוֹן יְהוָה הוֹדִעֻנוּ בַּמֶּה נְשַׁלְּחֶנּוּ לִמְקוֹמוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקְרְא֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים לַכֹּהֲנִ֤ים וְלַקֹּֽסְמִים֙ לֵאמֹ֔ר מַֽה־נַּעֲשֶׂ֖ה לַאֲר֣וֹן יְהֹוָ֑ה הוֹדִעֻ֕נוּ בַּמֶּ֖ה נְשַׁלְּחֶ֥נּוּ לִמְקוֹמֽוֹ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּקְרוֹ פְלִשְׁתָּאֵי לְכוּמָרַיָא וּלְקָסְמַיָא לְמֵימַר מָה נַעְבֵּיד לַאֲרוֹנָא דַייָ הוֹדִיעוּנָנָא בַּמֶה נְשַׁלְחִינֵיהּ לְאַתְרֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במה נשלחנו" - באיזה ענין נשלחנו שלא יחרה אפו וישוב חרונו ממנו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה נעשה" - אם לשלחו למקומו

"הודיענו" - רצה לומר ואם יהיה מההכרח לשלחו הודיענו במה נשלחנו אם להניחו בעגלה ולמשכו בבהמות אם לשאתו בכתף 

מצודת ציון

"ולקוסמים" - ולמכשפים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (ב - ט) אחר שכבר אמרו השרים במה נשלחנו למקומו, א"כ איך אמרו הכהנים בלשון ספק אם משלחים? מ"ש כי השב תשיבו לו אשם, אינו מדוקדק, שהיל"ל תביאו

לו אשם לא לשון השבה, שלא יצדק רק על המשיב דבר שלקח? ומ"ש ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם, קשה ההבנה, שהלא גם עתה ידעו שהוא בסבת הארון? ולמה הוצרכו לומר אל תשלחו אותו ריקם, וכבר אמרו השרים במה נשלחנו כי לא רצו לשלחו ריקם? ואחר שאמרו תחלה אז תרפאו בלשון ודאי איך חזרו לומר אולי יקל את ידו בלשון ספק? ולמה אמרו ולמה תכבדו את לבבכם הלא הם הסכימו לשלחו? וגם הסדר מהופך שראוי שיוכיחום תחלה על הכבדת לבבם ואח"כ ילמדום שלא ישלחוהו ריקם? ולמה המשילו ענינם לענין פרעה? עוד יפלא שאם שרי פלשתים רצו לשלוח הארון ושאלו לכהניהם אופן שלוחם אותם מה ראו א"כ הכהנים לעשות נסיון בהעגלה החדשה? ויקשה ג"כ שתחלה היו הכהנים מאמתים שבא המכה בסבת הארון כמ"ש אז תרפאו ואח"כ היו מסופקים? וכמו שהעיר מהרי"א בכ"ז ובמ"ש מספר סרני פלשתים וכו' ועשיתם צלמי עפוליכם וכו' יש יותר וכפל לשון שהיל"ל בקיצור ועשיתם חמשה עפולי זהב וכו' מספר סרני פלשתים ונתתם לאלהי ישראל כבוד:

<< · מ"ג שמואל א · ו · ב · >>