רש"י על שמואל א ו יח

רש"י על שמואל א • פרק ו >>
ב • ג • ד • ז • ח • י • יב • יג • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כפר הפרזי" - כפר שאין לו חומה

"אבל הגדולה" - היא האבן הגדולה האמורה למעלה שהלמ"ד באה במקום נו"ן וכן נשכה במקום לשכה בספר (נחמיה יג ז) ומפני שאירע להם אבלות בדבר קראה אבל