רש"י על שמואל א ו ג

<< | רש"י על שמואל אפרק ו' • פסוק ג' | >>
ב • ג • ד • ז • ח • י • יב • יג • יח • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אשם" - היכר דבר שאתם מודים שמעלתם בו

"אז תרפאו ונודע לכם" - שהוא עשה כי למה לא תסור ידו אז מכם