רש"י על שמואל א א טז

<< | רש"י על שמואל אפרק א' • פסוק ט"ז | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אל תתן את אמתך" - כלפי שאמרה לו דבר קשה חזרה ופייסתו שלא יתננה הפקר ובזיון לפני צרתה בת בליעל

"כי מרוב שיחי" - דברתי לפניך קושי

"שיחי" - יש מקומות שהוא לשון אנינות לב דבר אחר

"מרוב שיחי" - כתרגומו ארי מסגי אקניותי וארגיזותי אורכית בצלו עד כען

"וכעסי" - שצרתי מכעסת אותי

"אל תתן" - לשון מסירה כמו (תהלים כז יב) אל תתנני בנפש צרי