רש"י על שמואל א א ט

<< | רש"י על שמואל אפרק א' • פסוק ט' |
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אכלה בשילה" - לא מפיק ה"א והאל"ף חטף קמ"ץ והוא כמו אחרי אכול בשילה ואחרי שתה והלשון נופל בין לזכר בין לנקבה אחרי אכלה לשון פעול כמו לאכלה לשון לפעול

"ועלי הכהן ישב על הכסא" - אותו היום ישב על כסא גדול שנתמנה שופט (ובילקוט שמעוני כהן גדול) על ישראל

"על מזוזות" - כמו אצל מזוזת