רש"י על שמואל א א א

<< | רש"י על שמואל אפרק א' • פסוק א' |
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויהי איש אחד" - הכל לפי הסדר משה מסר את התורה ליהושוע ויהושוע לזקנים ושופט מסר לשופט עד שהגיע לעלי וממנו לשמואל כמו ששנינו (אבות א א) וזקנים לנביאים

"מן הרמתים צופים" - שתי רמות היו שצופות ורואות זו את זו ויונתן תרגם צופים מתלמידי נביאיא

"אלקנה" - לוי היה מבני אביאסף בן קרח כן נתייחס בדברי הימים (א ה ח)

"אפרתי" - יונתן תרגם בטורא דבית אפרים (בהר אפרים) ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני שמואל א רמז עז)

"אפרתי" - בן פלטין אבגינוס אדם חשוב כמו (בבא מציעא קיט א) אפריון נמטייה לרבי שמעון לשון חן