מ"ג שמואל א א א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי אִישׁ אֶחָד מִן הָרָמָתַיִם צוֹפִים מֵהַר אֶפְרָיִם וּשְׁמוֹ אֶלְקָנָה בֶּן יְרֹחָם בֶּן אֱלִיהוּא בֶּן תֹּחוּ בֶן צוּף אֶפְרָתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־הָרָמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּשְׁמ֡וֹ אֶ֠לְקָנָ֠ה בֶּן־יְרֹחָ֧ם בֶּן־אֱלִיה֛וּא בֶּן־תֹּ֥חוּ בֶן־צ֖וּף אֶפְרָתִֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַהֲוָה גַבְרָא חַד מֵרָמָתָא מִתַּלְמִידֵי נְבִיאַיָא מִטוּרָא דְבֵית אֶפְרָיִם וּשְׁמֵיהּ אֶלְקָנָה בַּר יְרֹחָם בַּר אֱלִיהוּא בַּר תּוֹחוּ בַר צוּף גַבְרָא פַּלֵיג חוּלַק בְּקוּדְשַׁיָא בְּטוּרָא דְבֵית אֶפְרָיִם:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי איש אחד" - הכל לפי הסדר משה מסר את התורה ליהושוע ויהושוע לזקנים ושופט מסר לשופט עד שהגיע לעלי וממנו לשמואל כמו ששנינו (אבות א א) וזקנים לנביאים

"מן הרמתים צופים" - שתי רמות היו שצופות ורואות זו את זו ויונתן תרגם צופים מתלמידי נביאיא

"אלקנה" - לוי היה מבני אביאסף בן קרח כן נתייחס בדברי הימים (א ה ח)

"אפרתי" - יונתן תרגם בטורא דבית אפרים (בהר אפרים) ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני שמואל א רמז עז)

"אפרתי" - בן פלטין אבגינוס אדם חשוב כמו (בבא מציעא קיט א) אפריון נמטייה לרבי שמעון לשון חן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (א) אם פירוש שתי רמות צופות זו לזו היל"ל צופות, ואם פירוש ממשפחת צופים ונביאים היל"ל בן איש אפרתי ממשפחת צופים לא הרמתים צופים: "ויהי איש אחד". יש הבדל בין כשכתוב ויהי איש [כמו ויהי איש מהר אפרים (שופטים יז, א), ויהי איש לוי (שם יט, א)] ובין כשכתוב "ויהי איש אחד", שמורה שהיה מיוחד לאיזה דבר גדול, וכמ"ש ברבה במדרש (במ"ר י, ה) כל מקום שנאמר ויהי איש אחד, גדול היה, ויהי איש אחד מצרעה (שופטים יג, ב), היה מיוחד להולדת שמשון, ופה היה מיוחד להולדת שמואל: "מן הרמתים צופים". צופים הוא שם משפחת צוף, שאבותיו של צוף זקנו של שמואל היו מהר אפרים ששם היו ערי הלוים לבני קהת (יהושע כא), וצוף ובניו הלכו מהר אפרים ונתישבו בשני הרמות, שהיו שני מקומות נקראים בשם "רמה" סמוכים זה לזה, ועל שמם קראו למקומות האלה "הרמתים צופים", ר"ל הרמות ששם ישבו הצופים, וגם היו מבני לוי האלה אשר היו צופים במראות אלהים, כדברי חז"ל שעמדו מישראל מאתים צופים, ונכלל בזה שהאיש היה מן הרמתים ומן צופים, ר"ל משפחת צוף: "ושמו אלקנה" וכו' "בן צוף". כי נתיחסו עד צוף ראש המשפחה במקום ההוא, כי הראש שקודם צוף לא נודע במקומות ההם, כי צוף היה הראשון שנטע אהלו שמה. וקרא את צוף "אפרתי", יען בא

מהר אפרים, ובד"ה (א' ו, יא) מיחסו עד מקור מחצבתו מלוי:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מן הרמתים צופים" - הוא שם מקום על שם שהיו בה שתי גבעות רמות צופים ומקבילים זה מול זה

"אפרתי" - על צוף יאמר שהיה גם הוא מהר אפרים ולא מבני אפרים כי לוי היה ומבני קרח