רש"י על שופטים ז יג

<< | רש"י על שופטיםפרק ז' • פסוק י"ג |
א • ב • ג • ה • ו • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"צליל" - צלול כתיב שהיה הדור צלול מן הצדיקים

"צליל לחם שערים" - (תרגום) חרר דלחם שעורים חררה שאופין על הגחלים

"לחם שערים" - הוא זכות העומר הקרב בפסח

"ויכהו ויפל" - האהל

"ויהפכהו" - האהל מלמטה למעלה ונפל האהל