רש"י על שופטים ז יב

רש"י על שופטים • פרק ז >>
א • ב • ג • ה • ו • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • 


"נפלים בעמק" - שוכנים בעמק