רש"י על שופטים ז יז

<< רש"י על שופטים • פרק ז >>
א • ב • ג • ה • ו • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • 


"ממני תראו" - את אשר אני עושה ראו ועשו כן