רש"י על קהלת ט יא

<< | רש"י על קהלתפרק ט' • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שבתי וראה" - כמו זכר ווידונ"ט בלע"ז

"לא לקלים המרוץ" - לא עמדה לעשאל קלותו משהגיע פקודתו

"ולא לגבורים המלחמה" - לא עמדה לאבנר גבורתו משהגיע יומו

"וגם לא לחכמים לחם" - כגון אני שהיה לחמי ליום (מלכים א ד) ששים כור סולת וגו' ועכשיו זה חלקי מכל עמלי מקלי ומקידה

"וגם לא לנבונים עושר" - כגון איוב בתחלה (איוב א) ויהי מקנהו וגו' כשבאה שעתו אמר (שם יט) חנוני אתם ריעי

"ולא ליודעים חן" - הרי משה אין יודע ונבון ממנו בישראל ולא מצא חן בתפלתו שיכנס לארץ

"כי עת ופגע" - כמשמעו ד"א כי עת יקרה אותם והפגיעה והתחינה יהיו רגילין בהם שלא יבואו לדברים הללו