רש"י על קהלת ט ו

"גם אהבתם" - שאהבו פתי ולצון

"גם שנאתם" - ששנאו דעת

"גם קנאתם" - שהקניאו להקב"ה במעשה ידיהם

"וחלק אין להם וגו' בכל אשר נעשה וגו'" - לא הועיל להם זכות בן ובת לאותן רשעים שעבדו ע"א ואין להם כפרה לאחר מיתה