רש"י על קהלת ט ד

<< | רש"י על קהלתפרק ט' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי מי אשר יבחר אל כל החיים יש בטחון" - כי בעודו בחיים אפילו הוא רשע ונתחבר לרשעים כמו שנאמר אל כל החיים אפילו לרשעים יש בטחון שמא ישוב לפני מותו

"כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת" - ושניהם רשעים טוב היה לו לנבוזראדן שהיה עבד רשע ונתגייר שלא הקדימתו מיתה מנבוכדנאצר רבו שנקרא אריה שנאמר (ירמיהו ד) עלה אריה מסובכו ומת ברשעו בגהינם ועבדו בגן עדן ורבותינו דרשו לענין מחתכין את הנבילה לפני הכלבים בשבת ומת המוטל בחמה אסור לטלטלו אלא אם כן הניחו עליו תינוק או ככר