רש"י על קהלת ח טו

<< | רש"י על קהלתפרק ח' • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"את השמחה" - שיהא שמח בחלקו ועוסק בפקודים ישרים משמחי לב ולא יהא שטוף אחר הרבות הון בנשך ומרבית וגזל כל מי שאינו שמח בחלקו ושטוף אחר הממון בא לידי עבירות גזל ואונאה ורבית ושאינו שמח בחלקו לענין אהבת אשתו שטוף אחרי הנשים להרהר אחרי אשת איש

"לאכול ולשתות" - ממה שחנן לו הקב"ה ולשמח בחלקו ומדרש אגדה כל אכילה ושתיה שבקוהלת אינה אלא תלמוד תורה כענין שנאמר (ישעיהו כח) לכו שברו ואכלו וגו'

"והוא ילונו" - יתחבר עמו כעניין שנאמר (שם נח) והלך לפניך צדקך

"ימי חייו אשר נתן לו האלהים" - יעשה כך וסוף המקרא מוסב על ראשו ומקרא מסורס הוא אין טוב לאדם ימי חייו אשר נתן לו האלהים כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילוונו בעמלו