רש"י על קהלת ח ב

<< | רש"י על קהלתפרק ח' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אני פי מלך שמור" - לפיכך אני צריך ונכון לשמור פי מלכו של עולם שהיא הטובה שבכולן

"ועל דברת שבועת אלהים" - שנשבענו לו בחורב לשמור מצותיו ד"א אני נכון לשמור פי מלכי האומות המושלים בנו בגולגליות וארנוניות ועל דברת שבועת אלהים ובלבד שלא יעבירונו את השבועה שנשבענו למקום ועל דברת ואצל דברת שבועת אלהי אשמור פי המלכים כן מצינו בחנניה מישאל ועזריה שאמרו לנבוכדנצר (דנייאל ג) לך אמרין מלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנא על הדא פתגם להתבותך אם מלכא למה נבוכדנצר ואם נבוכדנצר למה מלכא אלא כך אמרו לו לך אנו אומרים דאת מלכא לנו לעבודה ולמסים ולגולגליות אך על דנא שאת אומר עלנא לעבוד עבודה זרה נכוכדנצר את ולא מלך ואת וכלבא שוין