רש"י על קהלת ג יח

<< רש"י על קהלת • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


"אמרתי אני בלבי" - בראותי זאת

"על דברת בני האדם" - שאחזו להם מדת גאות לנהוג שררה ורבנות בקטנים מהם

"לברם" - (ס"א לבררם) הקב"ה להודיעם שאין שררתם כלום ולהראותם שהם ואף השרים והמלכים

"בהמה המה להם" - כשאר בהמה וחיה המה לעצמם