רש"י על קהלת ג ג

<< רש"י על קהלת • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


"עת להרוג" - אומה שלימה כשמגיע יום פקודתה כמו שנאמר (ישעיהו סז) ושאריתך בחרב יהרג

"ועת לרפא" - שברם כענין שנאמר במצרים (שם יט) ושבו עד ה' ונעתר להם ורפאם

"עת לפרוץ" - חומת העיר כשנגזר עליה שנאמר (נחמיה א) וחומות ירושלים מפורצות

"ועת לבנות" - שנאמר (עמוס ט) ובניתיה כימי עולם