רש"י על קהלת א ו

<< רש"י על קהלת • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


"הרוח" - רוחו של שמש טלנ"ט בלע"ז כמו (יחזקאל א) אל אשר יהיה שם הרוח ללכת.

"ועל סביבותיו שב" - גם מחר כל היקף וסובב שסבב אתמול הוא מקיף וסובב היום.

"הולך אל דרום" - לעולם ביום.

"וסובב אל צפון" - לעולם בלילה.

"סובב סובב הולך" - אל פני מזרח ומערב, שפעמים מהלכתן ביום פעמים מסבבתן בלילה, בתמוז מהלכתן ובטבת סובבתן. אף הרשעים, כל מה ששמשן זורחת סופן לשקוע, כל מה שהם הולכים ומתגברים סופם לשוב אל מקום צחנתם, ממקום הטנופת באו ולמקום הטנופת ילכו. וכן -