מ"ג קהלת א ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הוֹלֵךְ אֶל דָּרוֹם וְסוֹבֵב אֶל צָפוֹן סוֹבֵב סֹבֵב הוֹלֵךְ הָרוּחַ וְעַל סְבִיבֹתָיו שָׁב הָרוּחַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הוֹלֵךְ֙ אֶל־דָּר֔וֹם וְסוֹבֵ֖ב אֶל־צָפ֑וֹן סוֹבֵ֤ב ׀ סֹבֵב֙ הוֹלֵ֣ךְ הָר֔וּחַ וְעַל־סְבִיבֹתָ֖יו שָׁ֥ב הָרֽוּחַ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרוח" - רוחו של שמש טלנ"ט בלע"ז כמו (יחזקאל א) אל אשר יהיה שם הרוח ללכת.

"ועל סביבותיו שב" - גם מחר כל היקף וסובב שסבב אתמול הוא מקיף וסובב היום.

"הולך אל דרום" - לעולם ביום.

"וסובב אל צפון" - לעולם בלילה.

"סובב סובב הולך" - אל פני מזרח ומערב, שפעמים מהלכתן ביום פעמים מסבבתן בלילה, בתמוז מהלכתן ובטבת סובבתן. אף הרשעים, כל מה ששמשן זורחת סופן לשקוע, כל מה שהם הולכים ומתגברים סופם לשוב אל מקום צחנתם, ממקום הטנופת באו ולמקום הטנופת ילכו. וכן -

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(ו) הולך- יש אומרים כי גם הפסיק על השמש ידבר שפעם נוט' אל צפון ואל דרום ויפרש הרוח פאה וזה איננו נכון ויור' עליו ועל סביבותיו שב הרוח וכל הפסוק הוא בעניין הרוח שפעם יתנועע האויר לפאת צפון ופע' לפאת דרום ויסוב מדרום לצפון על פאת מזרח ומצפון לדרו' על פאת מערב על כן אמר סובב סובב הולך הרוח ובסוף ישוב על סביבותיו כשוב השמש כי היא סבת רוב תנועות הרוח ויורדי הים ידעו מהם שהם על דרך אחד ביום לשנה:

<< · מ"ג קהלת · א · ו · >>