רש"י על צפניה ג יב

<< רש"י על צפניה • פרק ג
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • 


"עם עני ודל" - עם ענוותן ומקבל עולבן