רש"י על צפניה ג ה

<< רש"י על צפניה • פרק ג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • 


"ה' צדיק" - השרה שכינתו בקרבם ולפיכך אינו יכול לראות במעשיהם הרעים כי צדיק הוא ואין עולה לפניו

"משפטו יתן לאור" - נותן לאור דן דין אמת לאמתו

"ולא יודע עול בשת" - וכל זה לא נתנו שופטי עול שבתוכה אל לבם להתבייש מן הצדיק השוכן ביניהם