רש"י על צפניה ג י

רש"י על צפניה • פרק ג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יז • יח • יט • 


"מעבר לנהרי כוש" - יובילון לי מנחה

"עתרי" - את המתפללין אלי

"בת פוצי" - כנסיות נפוצותי אשר הפיצותי