רש"י על עמוס א ב

"מציון ישאג" - מבית קדשי הקדשים הדיבור יוצא

"ואבלו נאות הרועים" - ויצדון מדורי מלכיא ויחרוב תקיף כרכיהון