רש"י על עמוס א ד

<< רש"י על עמוס • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • 


"חזאל ובן הדד" - מלכי ארם וראש ארם דמשק