רש"י על עזרא ח לה

<< רש"י על עזרא • פרק ח >>
א • ה • ו • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לד • לה • לו • 


"הבאים מהשבי בני הגולה" - הללו אשר באו עם עזרא

"הקריבו עולות" - הכל עולה והוראת שעה היתה