רש"י על עזרא ח יג

רש"י על עזרא • פרק ח
א • ה • ו • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לד • לה • לו • 


"אחרונים" - שהיו אחרונים ללכת אחרי עזרא