רש"י על עזרא ח כא

<< רש"י על עזרא • פרק ח >>
א • ה • ו • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לד • לה • לו • 


"להתענות" - לישב בתענית

"דרך ישרה" - שיוליכני המקום לשלום