רש"י על עזרא ח כט

"הלשכות בית ה'" - כדי ליתן בלשכות הבית