פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותורתי כאישון עיניך" - שחור של עין שהוא דומה לחשך כמו אישון לילה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחותי את" - קרבנה אליך) "ומודע" - קרוב כמו בועז מודעתנו קרובנו (רות ג) כלומר קרבנה אצלך תמיד

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבינה" - הבחנתי וראיתי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אצל פנה" - פנה של זונה ועבודת גילולים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה אשה" - כמשמעה ד"א אחד מן אפיקורסים

"שית זונה" - כמו שתותיהם (שמואל ב' י') כלומר ערות זונה

"ונצורת לב" - כמו עיר נצורה (ישעיהו א) המוקפת כרכום וכן לבה של זו מזקפת זימה אולת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסוררת" - סרה מן הדרך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זבחי שלמים עלי" - כלומר סעודה גדולה הכינותי כי היום הקרבתי נדרי ושלמי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמצאך" - כדי שאמצאך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרבדים" - בגדי חופש ונוי, ודוגמתו בסוף הספר, שנאמר (משלי לא כב): "מרבדים עשתה לה".

"רבדתי ערשי" - קשטתי.

"חטובות אטון מצרים" - מהוללות בגדי, כלי פשתן חשובין הבאים ממצרים, ששם הפשתן מצוי כדכתיב בספר (ישעיהו יט ט): "ובושו עובדי פשתים".

"אטון" - תרגום (שמות לה יח): "מיתריהם" - אטוניהם.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפתי משכבי" - הנפתי הריח כמניף בסודר בבית הבושם להביא הריח מלמעלה למטה ודונש פי' לשון קטור ואמר שאין לו דמיון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אין האיש בביתו" - ראיתם שסילק הקב"ה שכינתו וכל טוב נתן לעו"ג

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צרור הכסף" - הטובים שבהם הרג "ליום הכסא" - לזמן המועד הקבוע וכן בכסה ליום חגנו (תהלים פא)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הטתו" - לאותו חסר לב אליה

"ברוב לקחה" - שהיא למודה להרגיל בכך אנשים

"בחלק שפתיה" - בדבור חלקלק תדיחנו מן הדרך

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכעכס" - זה ארס נחש "אל מוסר אויל" - כנחש הממהר לרוץ בשליחות הקב"ה ליסר האויל המחויב למקום ב"ה כן זה רץ אחריה עד שנכשל בה ויפלח חצה את כבדו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמהר צפור" - לרוץ אל הפח ואינו יודע כי הפח נפרש שם בנפשו של צפור