רש"י על משלי ה ט

רש"י על משלי • פרק ה >>
ג • ה • ו • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • 


"פן תתן לאחרים הודך" - פן תפנה לבך לאלהים אחרים לתת להם תפארת הודך ושבחך

"ושנותיך לאכזרי" - לשר של גיהנם