רש"י על משלי ה יז

<< רש"י על משלי • פרק ה >>
ג • ה • ו • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • 


"יהיו לך לבדך" - אתה לבדך תתכבד בהם ולא יחלוק אחר עמך לפי שאמר למעלה פן ישבעו זרים כחך אמר כאן יהיו לך לבדך ומתוך כך