רש"י על מלכים ב ה כ

<< רש"י על מלכים ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כו • 


"מאומה" - חסר אל"ף לפי שהיתה לקיחה זו למום