רש"י על מלכים ב ה ג

<< רש"י על מלכים ב • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כו • 


"אחלי אדני לפני הנביא" - לשון (שמות לב יא) ויחל משה בקשות כל המתפללים עליו יהיו שיבא הנס לפני הנביא

"אחלי" - (שוהיידמנ"ס בלע"ז) כלומר זו היא בקשה שהוא צריך לה